KHU THỊNH VƯỢNG
  • 177 căn nhà liên kế và nhà phố thương mại (DT từ 144m2 – 259.24m2)
  • 144 căn nhà vườn (DT từ 180m2 – 304.9m2)
  • Bệnh viện quốc tế (2.3ha)
  • 7 tòa nhà thương mại, dịch vụ cao 9 - 12 tầng
  • Tòa nhà trung tâm thương mại và dịch vụ, căn hộ cao tầng, văn phòng (cao 25 tầng, DT: 2.8ha)